สารคดีน้ำพริก ตอนที่ ๒๑ ปลาร้าป่น
สร้างจากหนังสือน้ำพริกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ดำเนินการผลิตโดย บริษัทแตงกวา มาโคกราฟ จำกัด

Sound by P’Eddy.