Category: Clip ให้สัมภาษณ์ P’Eddy


ให้สัมภาษณ์ศิลป์สโมสรเมื่อตอนปีใหม่มาครับ เอามาฝาก

เผื่อใครยังไม่เคยชม มีสองครึ่งนะ อันนี้เป็นครึ่งแรก และครึ่งที่สองนำมาให้ชมกัน

เติมพลังใจจากสื่อสังคมออนไลน์

สารคดีน้ำพริก ตอนที่ ๒๒ หลนกุ้ง
สร้างจากหนังสือน้ำพริกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ดำเนินการผลิตโดย บริษัทแตงกวา มาโคกราฟ จำกัด
ที่ปรึกษาพิเศษและผู้ประกอบอาหาร อ.จารึก ศรีอรุณ
ผู้ช่วยประกอบอาหาร คุณจตุพร อ่อนพรม และ คุณกาญศิลา โพธิ์ศรี
เสียงบรรยาย คุณพิทยากร ลีลาภัทร์