สารคดีน้ำพริก ตอนที่ ๒๒ หลนกุ้ง
สร้างจากหนังสือน้ำพริกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ดำเนินการผลิตโดย บริษัทแตงกวา มาโคกราฟ จำกัด
ที่ปรึกษาพิเศษและผู้ประกอบอาหาร อ.จารึก ศรีอรุณ
ผู้ช่วยประกอบอาหาร คุณจตุพร อ่อนพรม และ คุณกาญศิลา โพธิ์ศรี
เสียงบรรยาย คุณพิทยากร ลีลาภัทร์